Espresso decaffeinated

Espresso decaffeinated 

(Μέθοδοι αφαίρεσης της καφεΐνης) 

 

 Αν σας αρέσει να πίνετε καφέ χωρίς καφεΐνη(decaffeinated), βεβαιωθείτε ότι η 

καφεΐνη αφαιρείται με τη μέθοδο του νερού και όχι με προσθήκη χημικών ουσιών. 

 Σύμφωνα με τη Natural News η πρώτη εμπορική διαδικασία αφαίρεσης της 

καφεΐνης είχε ως εξής: οι κόκκοι του καφέ έμπαιναν σε ένα διάλυμα άλατος και 

νερού και στη συνέχεια σε τοξικό βενζόλιο για να διαλυθεί η καφεΐνη.  

 Λόγω όμως των ανησυχιών για την υγεία μας, το βενζόλιο έχει αντικατασταθεί 

με την «άμεση μέθοδο» αφαίρεσης της καφεΐνης με τη χρήση  οξικού αιθυλεστέρα 

ή μεθυλενοχλωριδίου (συνήθως ο αιθυλεστέρας προέρχεται από φρούτα και 

λαχανικά). 

 Υπάρχει και η «έμμεση μέθοδος», γνωστή ως η μέθοδος του νερού, όπου οι 

κόκκοι του καφέ εμποτίζονται σε νερό και επεξεργάζονται με οξικό αιθυλεστέρα ή 

με μεθυλενοχλωρίδιο και στη συνέχεια εμποτίζονται στο ίδιο νερό μέχρι να 

απορροφήσουν όλα τα αιθέρια έλαια. 

 Μία διαδικασία αφαίρεσης της καφεΐνης, μη τοξική είναι η μέθοδος που 

χρησιμοποιείται διοξείδιο του άνθρακα, η οποία είναι παρόμοια με τη μέθοδο του 

νερού. Σε αυτή τη διαδικασία οι κόκκοι του καφέ εμποτίζονται σε νερό που 

περιέχει όμως και ένα φίλτρο άνθρακα. 

 Επίσης υπάρχει η μέθοδος που χρησιμοποιείται «ελβετικό νερό» και η μέθοδος 

των «τριγλυκεριδίων». Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η πιο 

ασφαλής μέθοδος αφαίρεσης της καφεΐνης είναι η μέθοδος του νερού. 

 Οι περισσότερες εταιρείες καφέ συνήθως ενημερώνουν τους πελάτες τους για τη 

μέθοδο που ακολουθούν για την αφαίρεση της καφεΐνης.  

 Βεβαιωθείτε λοιπόν ότι γνωρίζετε τη μέθοδο που χρησιμοποιεί η αγαπημένη σας 

εταιρεία καφέ..!Με τη μέθοδο αυτή αφαιρείται η καφεΐνη από τον καφέ gusto 

filosofia (decaffeinated) και από τον καφέ Molinari (decaffeinated) που μπορείτε 

να τα προμηθευτείτε από την εταιρεία Gusto products.