H Κ.Παπαπαναγιώτου & ΣΙΑ Ο.Ε. καλούμενη εφ’εξής “εταιρεία Gusto” μέσω του δικτυακού τόπου της www.gustoproducts.gr, προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους οι επισκέπτες /χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του, μόνο εφόσον τους αποδέχoνται πλήρως. Η χρήση συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών.

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου και αγοράς των προϊόντων/ υπηρεσιών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος (εφεξής οι «Όροι Χρήσης και Συναλλαγών» ή οι «Όροι Χρήσης»), καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις περιήγησης σας στο Δικτυακό μας τόπο και χρήσης αυτού και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και διέπουν τη σύμβαση πώλησης που συνάπτεται μεταξύ μας για την αγορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους ‘Όρους Χρήσης και Συναλλαγών και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας σας με οποιοδήποτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης, οφείλετε να μην προβείτε σε καμία ενέργεια τόσο στο Δικτυακό μας τόπο όσο και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής σας σε αυτό. Οποιαδήποτε ωστόσο ενέργεια σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, όπως ενδεικτικά η περιήγησή σας σε αυτό, η εγγραφή σας στο newsletter της Εταιρεία μας, ή η αγορά προϊόντων μας, λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης και Συναλλαγών.

Η εταιρεία Gusto διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να αλλάζει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των περιεχομένων της ιστοσελίδας της, σε ότι αφορά τα προιόντα, χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/τριες/μέλη του.

Οι χρήστες αποδέχονται ότι η εταιρεία Gusto διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση ή τη διάθεση του περιεχομένου της ιστοσελίδας της στους χρήστες.

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της , συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και κατατεθειμένα σήματα της εταιρείας Gusto και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να φορτωθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. 

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η εταιρεία Gusto δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφής ζημία υποστούν οι επισκέπτες/χρήστες από την ιστοσελίδας της, καθώς προβαίνουν σε αυτή, με δική τους πρωτοβουλία. Η εταιρεία Gusto επιδιώκει για την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της, www.gustoproducts.gr με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια. 

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας της εταιρείας Gusto, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συμφωνία μεταξύ της ιστοσελίδας της εταιρείας Gusto και των επισκεπτών/χρηστών της και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών της ιστοσελίδας της εταιρείας Gusto υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία Gusto διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. H χρήση /επίσκεψη συνεπάγεται αποδοχή των όρων αυτών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ

Οι φωτογραφίες που απεικονίζουν τα προϊόντα είναι ενδεικτικές και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να λειτουργήσουν δεσμευτικά για την εταιρεία Gusto.
Τα χαρακτηριστικά και οι περιγραφές των προϊόντων, προέρχονται από τους συνεργάτες και τους προμηθευτές μας.
Η εταιρεία Gusto απαλλάσσεται κάθε ευθύνης όσον αφορά στην ισχύ του περιεχομένου τους.

Τα προϊόντα που παρουσιάζονται στο site, είναι συνήθως διαθέσιμα εντός 1-2 ημερών. Ωστόσο, υπάρχει η πιθανότητα κάποιο από αυτά να έχει εξαντληθεί. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει τηλεφωνική ή γραπτή ενημέρωση του πελάτη για την εξέλιξη της παραγγελίας του αλλά και την πιθανή ημέρα αποστολής της.

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ

Τα έξοδα αποστολής και οι φορολογικές επιβαρύνσεις (Φ.Π.Α.). που επιβαρύνουν τον τελικό καταναλωτή , εμφανίζονται  στο τέλος της παραγγελίας επιπλέον της τιμής των επιλεγμένων προϊόντων.
Οι τιμές των προϊόντων, αφορούν τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη μας, ενώ η εταιρεία Gusto επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αναπροσαρμόζει τις τιμές, δεσμεύεται όμως να εφαρμόσει τις τιμές που εμφανίζονται στα προϊόντα τη στιγμή της παραγγελίας σας.

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Κατά τη διάρκεια της συναλλαγής δίνεται η δυνατότητα στον αγοραστή να επιλέξει το παραστατικό συναλλαγής που θα εκδοθεί και θα του αποσταλεί, (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο). Τιμολόγιο εκδίδεται σε εταιρείες και σε ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον συμπληρωθούν κατά την εγγραφή πελάτη τα εξής στοιχεία: Επωνυμία εταιρείας, ΑΦΜ, ΔΟΥ και Επάγγελμα για τους ελεύθερους επαγγελματίες καθώς και το ότι είναι επιθυμητή η έκδοση τιμολογίου.

Αποστολές

Όλες οι παραδόσεις γίνονται καθημερινά 8:30-17:00 στο χώρο της επιλογής σας σε όλη την Ελλάδα, εύκολα και αξιόπιστα.

Οι αποστολές των προϊόντων του site μας γίνονται με τους εξής τρόπους:

  • Προϊόντα με συνολικό βάρος έως 8 Kg αποστέλλονται με Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ .
  • Ογκώδη προϊόντα ή προιόντα άνω των 8 κιλών αποστέλλονται με μεταφορική εταιρεία.
  • Παραλαβή από την έδρα μας μπορεί να γίνει μόνο μετά από συνεννόηση για την ακριβή ώρα και ημέρα της παραλαβής.

Ο χρόνος παράδοσης από την ημέρα αποστολής είναι 1-2 εργάσιμες ημέρες.

Κόστος Αποστολής εντός Ελλάδας

  ΠΕΛΑΤΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

Το κόστος της αποστολής καθορίζεται από το συνολικό βάρος της παραγγελίας σας. Οι χρεώσεις είναι οι εξής:

  • Παραγγελίες συνολικού βάρους έως 2 Kg - Η χρέωση είναι 2.5 €.
  • Παραγγελίες συνολικού βάρους πάνω από 2 Kg - Επιπλέον χρέωση 1 €/κιλό.

Σε περίπτωση πληρωμής μέσω αντικαταβολής υπάρχει επιπλέον χρέωση 2€ για τα έξοδα αντικαταβολής.

Για παραγγελίες άνω των 100 ευρώ τα μεταφορικά είναι ΔΩΡΕΑΝ έως 8kg! (για κάθε έξτρα κιλό η χρέωση είναι +1 ευρώ)

  ΕΜΠΟΡΟΙ

Για παραγγελίες άνω των 400 ευρώ τα μεταφορικά μέχρι Αθήνα είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Για παραγγελίες άνω των 1000 ευρώ τα μεταφορικά μέχρι τον τόπο παράδοσης είναι ΔΩΡΕΑΝ.

 

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 24%

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

Έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε μία παραγγελία, εφόσον δεν έχει αποσταλεί, καλώντας μας στο 24310-76775. Σε περίπτωση που η παραγγελία έχει αποσταλεί, θα πρέπει να ακολουθήσετε την διαδικασία Επιστροφής Μη Ελαττωματικών Προϊόντων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Τα προϊόντα που προωθούνται από τον δικτυακό μας τόπο είναι προϊόντα ποιότητας, επιλεγμένα από διεθνείς αγορές, και τα οποία πληρούν και φέρουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις από τους αρμόδιους φορείς.
Η εταιρεία Gusto, αναγνωρίζοντας την έλλειψη της φυσικής επαφής του τελικού καταναλωτή με το επιλεγμένο προϊόν, εξασφαλίζει το δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος που παραγγείλατε, πληρώσατε και παραλάβατε με παραγγελία από απόσταση εντός 14 ημερών με επιστροφή χρημάτων.
Παρ’ ότι ο δικτυακός τόπος του site μας www.gustoproducts.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια μέσω της πληρότητας των περιγραφών των προϊόντων που αναρτά στις σελίδες του, είναι πιθανό να μην καλύπτονται οι προσδοκίες του τελικού αποδέκτη από το προϊόν της επιλογής του.
Για τους παραπάνω λόγους, σας παραθέτουμε τους όρους και τους τρόπους επιστροφής μη ελαττωματικών προϊόντων όπως περιγράφονται παρακάτω ως ακολούθως:

Όροι Επιστροφών Μη Ελαττωματικών Προϊόντων
α) Θα πρέπει η διαφορά της ημερομηνίας παραλαβής της παραγγελίας σας με την ημερομηνία υποβολής της αίτησής για επιστροφή να μη ξεπερνά τις 20 ημερολογιακές ημέρες.
β) Η συσκευασία να μην έχει παραβιαστεί και να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε από εσάς, πλήρης και χωρίς φθορές, και η συσκευασία να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν.
γ) Το προϊόν προς επιστροφή να συνοδεύεται απαραίτητα από την πρωτότυπη απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ).
δ) Πριν από κάθε επιστροφή συνίσταται να προηγηθεί συνεννόηση με το τμήμα επιστροφών της εταιρείας Gusto στο τηλ. 2431076775.

Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή είναι εφικτή υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Έχετε επικοινωνήσει με το τμήμα επιστροφών,
β) Το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί,
γ) Το προϊόν συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ. ΔΑΤ, Απόδειξη Λιανικής κ.ο.κ)

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής, για μη ελαττωματικά προϊόντα, δεν είναι δυνατόν να παραταθεί πέρα των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.
Όροι Επιστροφών Ελαττωματικών Προϊόντων

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα ελαττωματικά προϊόντα που αγοράσατε λόγω αποδεδειγμένης υπαιτιότητας της εταιρείας Gusto ή λόγω ελαττώματος του προϊόντος, (λειτουργίας ή ποιότητας) και να ζητήσετε την αντικατάσταση, επισκευή ή επιστροφή χρημάτων.

Σε όλες τις περιπτώσεις που σχετίζονται με επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων, ο τελικός καταναλωτής έχει την επιλογή είτε εξ αρχής να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος, είτε, αφού έχει παραλάβει, να επιστρέψει το προϊόν, εντός 20 ημερών από την ημέρα της παράδοσης και παραλαβής του.

Στην περίπτωση που το προϊόν εμφανίσει λειτουργικό ελάττωμα μετά την πάροδο των 20 ημερών, το οποίο καλύπτει η εγγύηση του προϊόντος και εφόσον η εγγύηση έχει δοθεί από την εταιρεία Gusto, ή από την κατασκευάστρια εταιρεία, ή τον επίσημο αντιπρόσωπό του, ο τελικός καταναλωτής έχει δικαίωμα να ασκήσει τα δικαιώματά του όπως αυτά διατυπώνονται στα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν κατά το χρονικό της παραλαβής του και που προσφέρονται από την εγγύηση.

Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή είναι εφικτή υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Έχετε επικοινωνήσει με το τμήμα επιστροφών για νέες αγορές,
β) Το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί, ή εφόσον έχει χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία του προϊόντος να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν,
γ) Το προϊόν συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) ή παραστατικό συναλλαγής και εγγύηση.
Στην περίπτωση επιστροφής ελαττωματικών προϊόντων, το κόστος μεταφοράς της επιστροφής επιβαρύνει τον αγοραστή

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.
Για κάθε διαφορά που τυχόν υπάρξει σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που αφορά τη λειτουργία της εταιρείας Gusto, θα γίνεται προσπάθεια φιλικής επίλυσης. Εάν η φιλική επίλυση της διαφοράς καταστεί αδύνατη, αυτή θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια Τρικάλων.

 

Προσωπικά Δεδομένα

H εταιρεία Κ.Παπαπαναγιώτου & ΣΙΑ Ο.Ε. καλούμενη εφ’εξής και“ εταιρεία ”τηρώντας πιστά τις αρχές που διέπουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις, δεσμεύεται ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση. Το site μας gustoproducts.grμε κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που εμπιστεύεστε, παρά μόνον και κατ’ εξαίρεση δύναται να δημοσιοποιήσουν προσωπικά σας στοιχεία όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κ.λπ., τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας.

Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (username/e-mail) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε διασφαλίζουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία.

Συνιστάται η αλλαγή του προσωπικού μυστικού κωδικού ασφαλείας (password) σε τακτά χρονικά διαστήματα για λόγους ασφαλείας. Για τη δική σας ασφάλεια θα πρέπει, επίσης, να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποτελούν αποκλειστική σας ευθύνη όσον αφορά στη διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψής τους από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής τους θα πρέπει να ενημερώσετε άμεσα τηνεταιρείασε διαφορετική περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα gustoproducts.gr και η εταιρεία δεν ευθύνονται για τη χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Συνιστάται επίσης η αποφυγή χρήσης των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης).

Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό εισόδου (password), στη σελίδα σύνδεσης στο λογαριασμό σας, υπάρχει ένα κουμπί πάνω από το σημείο όπου καταχωρείτε το password σας το οποίο αναγράφει «Αίτηση νέου κωδικού». Το πατάτε και σας εμφανίζεται ένα άλλο σημείο, όπου τοποθετείτε το e-mail με το οποίο πραγματοποιήσατε εγγραφή για να αποσταλεί σε αυτό μια κλείδα επαλήθευσης, με σκοπό να επιλέξετε έναν καινούριο κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό σας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη κάθε συνδιαλλαγής με το gustoproducts.gr,είναι η εκ μέρους σας γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Κατά τη διάρκεια μιας παραγγελίας, θα ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση στην οποία θέλετε να αποσταλούν τα πωλούμενα προϊόντα, ο αριθμός του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο θέλετε που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας) και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail address).

Μπορείτε οποτεδήποτε να προβείτε στην αλλαγή των προσωπικών στοιχείων που μας έχετε γνωστοποιήσει ή και να περιορίσετε ή ακυρώσετε τη χρήση κάποιων από τα στοιχεία αυτά.

Πολιτική Απορρήτου 

Η Εταιρεία

Α. ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΗΚ.Παπαπαναγιώτου & ΣΙΑ Ο.Ε.  εδρεύει στο Δήμο Τρικκαίων, επί της Καρδίτσης 12 και έχει ως αντικείμενο εργασιών την εμπορία ειδών καφεστίασης.

Β.  ΣΥΝΝΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΗΚ.Παπαπαναγιώτου & ΣΙΑ Ο.Ε.  συμμορφούμενη προς τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ 2016/679) και προς την σχετική ελληνική νομοθεσία (Ν. 2472/1997 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), διαχειρίζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που της γνωστοποιούνται με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, εξασφαλίζοντας, σε κάθε περίπτωση, την προστασία και ιδιωτικότητα αυτών. Προκειμένου να διασφαλίσει το απόρρητο και την ασφάλεια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ηΚ.Παπαπαναγιώτου & ΣΙΑ Ο.Ε.   έχει λάβει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, καταρτίζοντας εσωτερικές πολιτικές ασφαλείας, χρησιμοποιώντας πρόσφορα ηλεκτρονικά μέσα, ενημερώνοντας και εκπαιδεύοντας σωστά το προσωπικό της.

ΗΚ.Παπαπαναγιώτου & ΣΙΑ Ο.Ε.  προβαίνει σε σύννομη επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς συλλέγει και επεξεργάζεται αυτά αποκλειστικά για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα που τηρεί φροντίζει να είναι ακριβή και να επικαιροποιούνται, αναζητώντας προς το σκοπό αυτό τη συνδρομή των υποκειμένων των δεδομένων, ήτοι των φυσικών προσώπων που τα δεδομένα αυτά αφορούν, διατηρεί, δε, τα δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την υλοποίηση των συγκεκριμένων σκοπών.   

Γ. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

 Προς τους ειδικότερους σκοπούς επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι για ενημέρωση για προϊόντα, υπηρεσίες, προωθητικές ενέργειες, προσφορές, εκδηλώσεις και διαγωνισμούς, μέσω email, φυλλαδίων, newsletter, sms, τηλεφώνου και άλλων ηλεκτρονικών μέσων, καθώς και  για ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς, η Κ.Παπαπαναγιώτου & ΣΙΑ Ο.Ε. συλλέγει και επεξεργάζεται τις ακόλουθες πληροφορίες:

Ονοματεπώνυμο

Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση κατοικίας, ταχυδρομικός κώδικας, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Άλλα στοιχεία (ΑΦΜ)

Συναλλακτική συμπεριφορά

Δ. ΤΡΙΤΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΗΚ.Παπαπαναγιώτου & ΣΙΑ Ο.Ε.  ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα ως άνω δεδομένα σε συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και με βάση πάντα την νεα νομοθεσία .

ΗΚ.Παπαπαναγιώτου & ΣΙΑ Ο.Ε.  δεσμεύεται ότι οι εταιρείες αυτές  παρέχουν τις απαραίτητες εγγυήσεις για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε η επεξεργασία να είναι σύννομη και να διασφαλίζεται η προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων που αφορούν.

Ε. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Επιλέγοντας ότι συμφωνείτε και συγκατατίθεστε με την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, δίνετε τη συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των δεδομένων για τους ως άνω συγκεκριμένους σκοπούς, είτε από τηΚ.Παπαπαναγιώτου & ΣΙΑ Ο.Ε.  , είτε από συνεργαζόμενη με αυτή εταιρεία. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, καθώς και να ασκήσετε ένα από τα νόμιμα δικαιώματά σας, ήτοι την πρόσβαση στα δεδομένα σας  και τη λήψη αντίγραφου αυτών, τη διόρθωση των ανακριβών πληροφοριών, τη διαγραφή των δεδομένων σας ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, τη φορητότητα των δεδομένων σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και τη διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, την αντίρρηση στην υποβολή σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.    

Η εταιρεία διαχειρίζεται τα αιτήματά σας με τη δέουσα προσοχή, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των δεδομένων σας και η προστασία των δικαιωμάτων σας. Για το λόγο αυτό,  σε περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες ως προς το πρόσωπο που αιτείται την γνωστοποίηση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ενδέχεται να σας ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες, αναγκαίες για την επιβεβαίωση της ταυτότητας σας.

Σε περίπτωση που η εταιρεία   δε δύναται, λόγω πληθώρας παρόμοιων αιτημάτων, να ικανοποιήσει το αίτημά σας άμεσα, θα σας ενημερώσει το συντομότερο και, σε κάθε περίπτωση εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός από την υποβολή του αιτήματός  σας, για την εξέλιξη αυτού και για το λόγο της ενδεχόμενης καθυστέρησης ικανοποίησής του. Εάν τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, ηεταιρεία   δύναται είτε να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, είτε να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

 Σε περίπτωση παραβίασης των δεδομένων σας και εφόσον η παραβίαση αυτή ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο νόμος, ηεταιρεία  έχει την υποχρέωση να σας ενημερώσει σχετικώς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Μπορείτε να επικοινωνείτε ανά πάσα στιγμή με τηεταιρεία   για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, την υποβολή ερωτήματος ή καταγγελίας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:info@gustocafe.gr

Επιπλέον και σε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δεδομένα σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Όροι και Προϋποθέσεις Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας Κ.Παπαπαναγιώτου & ΣΙΑ Ο.Ε.  

Ηλεκτρονική Σελίδα εταιρείας

 

Η εταιρείαΚ.Παπαπαναγιώτου & ΣΙΑ Ο.Ε.   διατηρεί την ηλεκτρονική σελίδα www.gustoproducts.grμέσω της οποίας παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες της. Ηεταιρεία  δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που οι ίδιοι οι χρήστες καταχωρούν στη συγκεκριμένη σελίδα και τα οποία διατηρεί για εύλογο χρονικό διάστημα και για το λόγο αυτό η οποιαδήποτε χρήση της ηλεκτρονικής σελίδας αυτής υπόκειται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

 

Α. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η Κ.Παπαπαναγιώτου & ΣΙΑ Ο.Ε. λειτουργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, η οποία επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (Κανονισμός ΕΕ 2016/679 και Ν. 2472/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας. Ως  επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Β. ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Η όποια επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων από τηνεταιρεία γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς που συνδέονται με την παροχή των υπηρεσιών που επιλέγει ο χρήστης, όπως αυτές περιγράφονται στην ηλεκτρονική σελίδα. Η εταιρεία  ενημερώνει ότι κάθε επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που καταχωρούνται στην ηλεκτρονική της σελίδα από τους ίδιους τους χρήστες γίνεται αποκλειστικά και μόνο προς τους ακόλουθους σκοπούς: ενημέρωση για προϊόντα, υπηρεσίες, προωθητικές ενέργειες, προσφορές, εκδηλώσεις και διαγωνισμούς, μέσω email, φυλλαδίων, newsletter, sms, τηλεφώνου και άλλων ηλεκτρονικών μέσων. Επιπρόσθετα, αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα. Επίσης τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς. Επιπρόσθετα αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι για όλους τους ανωτέρω σκοπούς ενδέχεται να κριθεί απαραίτητη η διαβίβαση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε συνεργαζόμενη εταιρεία, η οποία θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα αυτά σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και αποκλειστικά για τους ανωτέρω σκοπούς.

 

Γ. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

Ο Χρήστης οφείλει, πριν την επίσκεψη στην ηλεκτρονική σελίδα και τη χρήση των υπηρεσιών αυτής, να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους και τις Προϋποθέσεις για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και σε περίπτωση διαφωνίας του να απέχει από οποιαδήποτε χρήση της σελίδας. Η με οποιοδήποτε τρόπο χρήση της σελίδας και των υπηρεσιών της από τον χρήστη, συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του των Όρων και Προϋποθέσεων προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 Ηεταιρεία, συμμορφούμενη με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ζητά από όλους τους χρήστες τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που οι ίδιοι καταχωρούν στην ηλεκτρονική της σελίδα, η οποία επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Δίνοντας τη συγκατάθεσή του ο χρήστης, συμφωνεί ρητά και ανεπιφύλακτα με την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που τον αφορούν, προς τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς.

Ε. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΗ

Ο χρήστης δύναται ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει τη δοθείσα συγκατάθεσή του. Επιπρόσθετα, μπορεί να ασκήσει όλα τα προβλεπόμενα εκ του νόμου δικαιώματά του και ειδικότερα:

α) το δικαίωμα να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση για το αν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία και αν αυτό συμβαίνει το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα αυτά,

β) το δικαίωμα να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση ανακριβών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που το αφορούν

γ) το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που το αφορούν,

δ) το δικαίωμα να εξασφαλίζει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που το αφορούν,

ε) το δικαίωμα να λαμβάνει τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που το αφορούν και να τα διαβιβάζει σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας και

στ) το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που τον αφορούν ή τον επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.  

Για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων του, ο χρήστης πρέπει να επικοινωνήσει με τηεταιρεία  , σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κάτωθι όρο ΣΤ.

ΣΤ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ Κ.Παπαπαναγιώτου & ΣΙΑ Ο.Ε. 

Για οποιοδήποτε ερώτημα ή περαιτέρω διευκρίνιση αναφορικά με τους συγκεκριμένους Όρους και Προϋποθέσεις ή/και για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος αναφορικά με την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με τη εταιρεία στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@gustocafe.gr

 

 

 

 Z. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Ηεταιρεία   δύναται οποτεδήποτε να τροποποιεί τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ο εκάστοτε χρήστης οφείλει να ελέγχει τις ενδεχόμενες αλλαγές και σε περίπτωση που διαφωνεί με αυτές να απέχει από τη χρήση της σελίδας και των υπηρεσιών της. Στην περίπτωση που εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την σελίδα και τις υπηρεσίες αυτής, τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, για κάθε, δε,  διαφορά ή αξίωση που  πηγάζει από αυτούς ή από τη χρήση αυτών αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Τρικάλων.

Το παρόν κείμενο αποτελεί το πρωτότυπο κείμενο, το οποίο ίσως μεταφραστεί και στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση, δε, οποιασδήποτε ασυμφωνίας μεταξύ των δυο κειμένων, το ελληνικό κείμενο θα επικρατεί.

 

 

 

e-mail παραπόνων: info@gustocafe.gr

 

Τα στοιχεία της εταιρεία είναι :

Παπαπαναγιώτου Κ. & Σια Ο.Ε.

Α.Φ.Μ. 998214570

Εμπόριο καφέ

Καρδίτσης 12 - Τρίκαλα - 42131

Δ.Ο.Υ. Τρικάλων 

Τηλ. 2431076775

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

alpha bank : GR750140 3320332002002001783

eurobank : GR1002602330000110201274857

εθνική : GR6301104770000047744091084

piraeus bank : GR82 0172 6110 0056 1107 1705 193